Destek Hattı: 0530 422 72 74

Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Ahsapdekorasyon.com.tr  sitesine girmeniz ya da ahsapdekorasyon.com.tr/shop’daki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1. ahsapdekorasyon.com.tr   Beyza AY. tarafından yayımlanan on-line bir alışveriş sitesidir.

2. Kullanıcı ahsapdekorasyon.com.tr’den yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul eder.

3. Kişisel Bilgilerini Alınması, Kullanımı ve Korunması

ahsapdekorasyon.com.tr , üyelik aşamasında ve daha sonrasında üye ve kullanıcılarından isim, yaş, e-posta, adres gibi kişisel bilgilerini isteyebilmektedir. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kullanıcıların açık rızasıyla işlenebilir. Bu bilgiler müşterilerimize etkin ve kaliteli hizmet sunmak, çeşitli ürün ve hizmetlerin pazarlama faaliyetinde bulunmak, irtibat kurmak, sipariş takip sürecini yönetmek, bilgi güncellemek, faturalandırmak, veri sahibinin ahsapdekorasyon.com.tr  üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılmasını sağlamak, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri düzenlemek, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerini düzenlemek ve benzeri amaçlarla kullanılacaktır. ahsapdekorasyon.com.tr , teknik altyapı ve/veya e-posta gönderimiyle ilgili çalıştığı ve/veya çalışabileceği firma ya da şahıslarla işbu sözleşmedeki maddeler paralelinde sözleşme imzalamayı ve kanuni / teknik tüm tedbirleri almayı kabul eder. Aşağıdaki özel haller dışında, kişisel bilgiler üyelerimizin haberi ve onayı olmadan kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaz, ticari amaçla kullanılmaz ve satılmaz.

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

c. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

ahsapdekorasyon.com.tr , kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ahsapdekorasyon.com.tr ’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ahsapdekorasyon.com.tr’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

ahsapdekorasyon.com.tr , 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kanunlarda belirtilen süreler dahilinde kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

4. E-Posta Listesinden Ayrılma

ahsapdekorasyon.com.tr, aksi talep edilmediği sürece düzenli veya düzensiz olarak bilgilendirme e-postaları gönderebilmektedir. Bu e-postalarda ahsapdekorasyon.com.tr  ya da üçüncü kişilerin tanıtımlarına yer verilebilmektedir. Üyeler diledikleri zaman, alınan e-postalardaki yönlendirmeleri kullanarak bu bilgilendirmenin durdurulmasını talep edebilirler. ahsapdekorasyon.com.tr bu talepler kendi sistemine ulaştığında üyelerine e-posta gönderimini durdurmak üzere gerekli tedbiri alacak ve gereğini yapacaktır.

ahsapdekorasyon.com.tr, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman web sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. ahsapdekorasyon.com.tr 'nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5. ahsapdekorasyon.com.tr, işbu ahsapdekorasyon.com.tr ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, ahsapdekorasyon.com.tr 'de yayımlandığı anda yürürlüğe girer. ahsapdekorasyon.com.tr 'nin kullanımı ya da ahsapdekorasyon.com.tr 'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

6. ahsapdekorasyon.com.tr’nin, kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra ahsapdekorasyon.com.tr 'de belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Kullanım Şartlarını kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe ahsapdekorasyon.com.tr’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7. ahsapdekorasyon.com.tr , Kullanım Şartlarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8. ahsapdekorasyon.com.tr , ahsapdekorasyon.com.tr ‘nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Ahsapdekorasyon.com.tr , söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

9. ahsapdekorasyon.com.tr , ahsapdekorasyon.com.tr ‘nin tasarımı ile ahsapdekorasyon.com.tr  ‘deki tüm bilgi, fotoğraf, AHSAP DEKORASYON markası ve diğer markalar, www.ahsapdekorasyon.com.tr  alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. ahsapdekorasyon.com.tr ‘de yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. ahsapdekorasyon.com.tr ‘nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. ahsapdekorasyon.com.tr ‘nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

10. Kullanıcıların ahsapdekorasyon.com.tr ‘yi kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, ahsapdekorasyon.com.tr  ortamına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. ahsapdekorasyon.com.tr  söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11. Kullanıcılar ahsapdekorasyon.com.tr  üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.

12. Kullanıcılar ahsapdekorasyon.com.tr  üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.

13. Kullanıcılar ahsapdekorasyon.com.tr  üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.

14. İşbu Kullanım Şartları'nda belirlenen ve Beyza AY tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından ahsapdekorasyon.com.tr  hesabının gerek ahsapdekorasyon.com.tr  gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya ahsapdekorasyon.com.tr ‘nin ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde ahsapdekorasyon.com.tr , kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

15. Kullanıcılar ahsapdekorasyon.com.tr’ye ilişkin olarak veya genel talep ve şikayetlerini ahsapdekorasyon.com.tr’de yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

16. Beyza AY.( ahsapdekorasyon.com.tr) web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Beyza AY.'ya ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı, Beyza AY tarafından beyan ve işbu Beyza AY.(ahsapdekorasyon.com.tr.com) web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Beyza AY, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan kullanıcıların dikkatine sunar. Bu çerçevede üyelik sıfatınız devam ettiği müddet boyunca kişisel verileriniz işbu kanun çerçevesinde şirketimiz ahsapdekorasyon.com.tr  tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Belirtmek isteriz ki kişisel verileriniz sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

 

 

 

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Değerli Üyelerimiz,

Kişisel bilgilerinizin korunması ve ödeme sırasındaki güvenliğiniz bizler için çok önemlidir. ahsapdekorasyon.com.tr ‘nin gizlilik politikası aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel Bilgilerinizin Alınması ve İşlenme Amacı

ahsapdekorasyon.com.tr , üyelik aşamasında ve daha sonrasında üye ve kullanıcılarından isim, yaş, e-posta, adres gibi kişisel bilgilerini isteyebilmektedir. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kullanıcıların açık rızasıyla işlenebilir.

Şirketimizin ortakları ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Bu bilgiler müşterilerimize etkin ve kaliteli hizmet sunmak, çeşitli ürün ve hizmetlerin pazarlama faaliyetinde bulunmak, irtibat kurmak, sipariş takip sürecini yönetmek, bilgi güncellemek, faturalandırmak, veri sahibinin ahsapdekorasyon.com.tr üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılmasını sağlamak, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri düzenlemek, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerini düzenlemek ve benzeri amaçlarla kullanılacaktır. ahsapdekorasyon.com.tr, teknik altyapı ve/veya e-posta gönderimiyle ilgili çalıştığı ve/veya çalışabileceği firma ya da şahıslarla işbu sözleşmedeki maddeler paralelinde sözleşme imzalamayı ve kanuni / teknik tüm tedbirleri almayı kabul eder.

ahsapdekorasyon.com.tr, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

ahsapdekorasyon.com.tr, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ahsapdekorasyon.com.tr‘nin  gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ahsapdekorasyon.com.tr ‘nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

ahsapdekorasyon.com.tr , 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kanunlarda belirtilen süreler dahilinde kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@ahsapdekorasyon.com.tr  adresinden bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilen Değiştirilmesi

Müşterilerimiz sisteme girdikleri tüm bilgilere sadece kendileri ulaşabilirler ve kendileri değiştirilebilirler, bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi imkânı yoktur. Sitemizin başka web sitelerine link verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik ve güvenlik politikaları geçerlidir ve diğer sitelerin uygulamaları sonucu karşılaşılan durumlardan sitemiz sorumlu değildir. Sitemize üye olurken, ziyaret ederken ve alışveriş yaparken işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikasında yer alan şartları kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik ve Güvenlik Politikamızla ilgili her türlü soru ve öneriniz için iletişim@ahsapdekorasyon.com.tr  adresine e-mail göndererek bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Bu sözleşmedeki amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 7.maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçtiğinde tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz tarafımızca veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ayrıca 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir.

Çerez Kullanımı

Beyza AY’a ait olan www. ahsapdekorasyon.com.tr  web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www. ahsapdekorasyon.com.tr  ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www. ahsapdekorasyon.com.tr  size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. www. ahsapdekorasyon.com.tr  çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www. ahsapdekorasyon.com.tr  web sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

www. ahsapdekorasyon.com.tr  çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www. ahsapdekorasyon.com.tr  web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www. ahsapdekorasyon.com.tr  web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

Sahip Olduğunuz Haklar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun kapsamında ahsapdekorasyon.com.tr  tarafından belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte ahsapdekorasyon.com.tr , Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.